Tätskiktssystem

Tak med låg lutning ställer extra höga krav på taktäckningen. Med Icopals tätskiktssystem får du totallösningar av högsta kvalitet, anpassade för att klara många år i vårt tuffa svenska klimat.
Icopal har ett heltäckande sortiment. Beroende på takets unika förutsättningar kan du antingen välja en tätskiktslösning baserad på SBS-modifierad bitumen eller PVC-duk. Du kan läsa mer om våra olika tätskiktssystem nedan.
tatskikttatskikt
tatskikt

System Mono

Icopal Mono är ett P-märkt 1-lags tätskiktssystem av hög kvalitet, baserat på SBS-modifierad bitumen. Det passar alla typer av takkonstruktioner, även tak med många detaljer. Tätskiktet är anpassat till svenska förhållanden, väl beprövat och har lång livslängd. Mono finns i flera versioner och i många kulörer för att passa underlaget och byggnadens utseende. Mono kan med fördel även användas till traditionell listtäckning.
Mono Noxite har samma goda och välbeprövade grundegenskaper som övriga produkter i systemet. Dessutom bidrar Noxite till en bättre miljö genom att rena luften från farliga kväveoxider, NOx. Mono Noxite har ett ytskikt täckt av titandioxid som med hjälp av solljus omvandar kväveoxid till ofarligt nitrat, under takets hela livslängd.
noxite pbladnoxite pblad
noxite pblad
noxite referensnoxite referens
noxite referens
listtackninglisttackning
listtackning

System Top & Base

Icopal Top & Base är ett system för 2-lagstäckning av tak med särskilt höga krav på tätskiktet. Systemet består av ett övre skikt (Top) och ett undre skikt (Base), båda baserade på SBS-modifierad bitumen. Två skilda täta skikt ger extremt hög säkerhet mot läckage. Top och Base SV svetsas ihop medan Top och Base KL klistras.

System Monolight NXT

Icopal Monolight NXT är ett 1-lags takduksystem i storformat, baserat på SBS-modifierad bitumen. Denna P-märkta produkt har mer än dubbelt så stor yta som traditionella bitumenprodukter och är särskilt lämpad för stora takytor. Monolight NXT är ett komplett system av hög kvalitet, anpassat till tuffa svenska väderförhållanden.
laglutande tak 2 laglutande tak 2
laglutande tak 2
icopal broschyr monolight nxticopal broschyr monolight nxt
icopal broschyr monolight nxt
icopal pb monolight nxticopal pb monolight nxt
icopal pb monolight nxt