Valet av takisolering är viktigt

isoleringisolering
isolering
Isoleringen minskar värmeförluster från byggnaden och ger ett bättre inomhusklimat genom högre yttemperatur på invändiga takytor så att "köldstrålning" och irriterande drag undviks. Eftersom varm luft stiger uppåt är takisoleringen extra viktig.

Förutom att hålla kvar värmen har val av isolering stora effekter på brandmotstånd och ljudreduktion. Vättertak arbetar främst med isoleringsprodukter från Rockwool som är en av världens ledande isoleringstillverkare.
valet av takisolering folder1valet av takisolering folder1
valet av takisolering folder1
hardrock folder2hardrock folder2
hardrock folder2
laglutande tak folder3laglutande tak folder3
laglutande tak folder3
ska taket laggas om folder4ska taket laggas om folder4
ska taket laggas om folder4
rockwool takisolering folder5rockwool takisolering folder5
rockwool takisolering folder5
toprock folder6toprock folder6
toprock folder6