Utnyttja ROT-avdraget när du anlitar
Vätterns Takentreprenad.

För ROT-arbeten som utförs från och med den 8 december 2008 kan privatpersoner få skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50.000 kr per beställare. Beslut om skattereduktion fattas i anslutning till inkomsttaxeringen.
Observera att om köparen av ROT-arbetet redan utnyttjat del av eller hela den skattereduktion som tillkommer honom, kan utföraren råka ut för att Skatteverket inte gör någon utbetalning alls eller betalar ut endast del av begärt belopp till honom. I den situationen har utföraren rätt att vända sig till köparen och begära resterande belopp.
Via formuläret nedan kan du som är kund enkelt skicka in dina uppgifter till oss för att utnyttja ROT-avdraget. Om du hellre vill fylla i ett papper, kan du ladda ner en blankett i PDF-format här.