Takduk – Passar riktigt stora tak

takduktakduk
takduk
Icopal Monarplan FM är en 1-lags tätskiktssystem för effektiv täckning av stora takytor. Den svetsbara PVC-duken har en slät yta, vilket minimerar smutssamling. Trots det har duken bra friktionsvärden, vilket minskar halkrisken.

Monarplan FM är marknadens starkaste och bredaste PVC-duk. Det, i kombination med den låga vikten, gör produkten särskild lämplig för täckning av stora takytor med få detaljer. Det går snabbt och enkelt att lägga Monarplan FM, och om takets förutsättningar är de rätta kan produkten därmed vara det mest rationella alternativet.
laglutande tak 3 laglutande tak 3
laglutande tak 3
pblad monarplanpblad monarplan
pblad monarplan