Underhåll, kontroll och service av taket

takservice 1 takservice 1
takservice 1
Fastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, för såväl tak som utrustning. Vi kan också svara för det löpandet underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar och åtgärda eventuella skador. Givetvis kan vi också göra en regelbunden kontroll och underhåll av bland annat brandventilation.
takservice folder1takservice folder1
takservice folder1
takservice folder2takservice folder2
takservice folder2