Inbyggda tätskikt.

inbyggda tatskiktinbyggda tatskikt
inbyggda tatskikt
inbyggda tatskikt produktvalsginbyggda tatskikt produktvalsg
inbyggda tatskikt produktvalsg
inbyggda tatskikt folderinbyggda tatskikt folder
inbyggda tatskikt folder
inbyggda tatskikt folder2inbyggda tatskikt folder2
inbyggda tatskikt folder2
membrane foldermembrane folder
membrane folder
Inbyggda tätskikt används i terrasser, gårdsbjälklag, parkeringsdäck etc för att skydda den underliggande konstruktionen från fukt och kemiska ämnen. Tätskiktet måste ofta tåla hög trafikbelastning, rörelser i underlaget och stora temperaturvariationer.

Att byta inbyggda material är kostsamt och därför ställs stora krav på tätskiktet. Vi använder tätskikt baserade på SBS-modifierad asfalt och anpassade till svenska förhållanden. De är av hög kvalitet och har lång livslängd.