Vättertak, Vätterplåt och Sven Anderssons mekaniska. Tillsammans är vi starka.

vattertak1vattertak1
vattertak
vattertak
Vi har tätskikt, byggnadssmide, byggnadsplåt under ett och samma tak. Det gör oss till en stark och heltäckande partner för beställare som vill upprätta en fastighet eller renoveringar.

Alla tre företagen är fristående och drivs av varsitt aktiebolag, dock är vår organisation uppbyggd så att vi har möjlighet att agera som ett företag för de som vill, vilket gör oss ganska unika i sammanhanget.

Vår styrka är att vi tillsammans kan genomföra stora förändringar och investeringar i våra företag till kostnaden för ett företag.
Genom endast en kontaktperson får du som byggare och fastighetsägare många fördelar. Det underlättar både tidsmässigt och ekonomiskt och gör båda parter till vinnare.

Arbetet med att kontinuerligt höja företagens kvalitet, miljö- och arbetsmiljö ska genomsyra alla företagen.
Renoveringen av Hällaskolan i Borensberg är ett exempel på ett projekt som vi drev tillsammans där vi kunde se att samordningen fungerar väldigt bra, vilket medförde stora tidsvinster.