När du ska vara helt säker. Länge.

gummidukgummiduk
gummiduk
gummiduk
Gummiduk används för att vattensäkra hela byggkonstruktioner och är särskilt lämplig för alla tak där tätskiktet ska hålla och vara underhållsfritt länge. Duken svetsas ihop och förblir svetsbar hela livslängden som är hela 50 år.

Gröna tak är en byggnadsteknisk för gräs- och sedumtak, tak med levande växtlighet som takbeläggning. Förutom att det är miljövänligt och snyggt finns det andra stora fördelar med det. Till exempel dämpar tekniken buller och minskar risken för översvämningar vid plötsliga skyfall. Gröna tak ställer extra höga krav på tätsiktet som också ska hindra rötter från att tränga igenom.
RESITRIX SK W3RESITRIX SK W3
RESITRIX SK W3
grona tak broschyr4grona tak broschyr4
grona tak broschyr4